Pro akcionáře

Informace

Výplata pachtovného za rok 2019 proběhne ve dnech 22. a 24. 10. 2019.
Výplata dividend z akcií: srpen
Výplata nájmu (pachtovného) z pronajatých pozemků: říjen

2019

Obecné dokumenty