Pro akcionáře

Informace

Výplata dividend z akcií: srpen

Výplata nájmu (pachtovného) z pronajatých pozemků:
2. 11. 2021 (pšenice) a 4. 11. 2021 (ječmen)

2021

2020

Obecné dokumenty