Pro akcionáře

Informace

Výplata dividend z akcií: srpen

Výplata nájmu (pachtovného) z pronajatých pozemků:
7. 11. 2023 (pšenice) a 9. 11. 2023 (ječmen)


2022

2021

2020

Obecné dokumenty