Dotace

Název projektu: Obměna strojů v živočišné výrobě


V rámci projektu byl pořízen 1 manipulátor a 1 nakladač.

Cíl projektu: snížení konečné spotřeby energie v podniku
Projekt byl spolufinancován evropskou unií.