Dotace

Název projektu: Modernizace farem společnosti ZERAS


Cíl projektu: Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Výsledek projektu: Zlepšení konkurenceschopnosti podniku a zlepšení welfare chovaného dobytka.

Projekt byl spolufinancován evropskou unií.Název projektu: Investice do rybářství


Cíl projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje.

Projekt byl spolufinancován evropskou unií.

Název projektu: Obměna strojů v živočišné výrobě


V rámci projektu byl pořízen 1 manipulátor a 1 nakladač.

Cíl projektu: snížení konečné spotřeby energie v podniku
Projekt byl spolufinancován evropskou unií.