Obchodní názevZERAS a.s.
SídloRadostín nad Oslavou 224, 594 44
25546040
Pevná linka566 670 112
E-mailzeras@zeras.cz


Firma byla založena v roce 1999 – Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2809

Akciová společnost ZERAS a.s. Radostín nad Oslavou byla založena zemědělským družstvem Radostín nad Oslavou 1. 1. 1999. Společnost hospodaří na výměře 1877 ha zemědělské půdy v bramborářsko-ovesné výrobní oblasti v centru Českomoravské vysočiny, asi 15 kilometrů jihozápadně od Žďáru nad Sázavou. Průměrná nadmořská výška je 560 m. Všechny pozemky jsou v LFA (méně příznivá oblast). Obhospodařované pozemky se nacházejí na 11ti katastrálních územích: Radostín nad Oslavou, Kněževes, Krásněves, Pavlov, Znětínek, Starý Telečkov, Dolní Bory, Pustina, Milíkov, Černá, Zahradiště. Produkce rostlinné výroby je dlouhodobě směřována pro potřeby živočišné výroby, zejména na stabilitu produkce a kvalitu objemných krmiv. Tržními plodinami jsou: řepka, kmín, brambory a část obilovin – osivo. Rozhodujícím odvětvím je chov krav, holštýnského plemene, s produkcí mléka, která se stala hlavním zdrojem tržeb.


Akciová společnost je spoluvlastníkem (jedné poloviny) bramborárny ve Vatíně se skladovací kapacitou 10 000 tun brambor. V této bramborárně je zpracovávána veškerá produkce brambor. Tyto jsou expedovány jako konzumní brambory v různých velikostních baleních ve slupce i loupané a brambory sadbové.